Yardımcılar

SARWAX (vaks emülsiyonlar)

SARWAX CT (katyonik vaks emülsiyonlar)

SAROIL (yağlar)

SAROIL CT (katyonik yağ emülsiyonlar)

SARFILL (dolgu maddeleri)

SARFILL CT (katyonik dolgu maddeleri)

SARPEN (penetratörler)

SARLINK (bağlayıcılar)

SARTIN (tinerler)