Global Pazarda Sarchem Ürünlerinin Sorumlulukları

Reach

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACh (Registration, Evaluation and Authorization/Restriction of Chemicals- Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve İzni) Sisteminin aşamalı bir şekilde uygulanmasını öngören 18 Aralık 2006 da kabul edilen 1907/2006 sayılı REACh Yönetmeliği 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yeni stratejinin en önemli amacı; insan sağlığının ve çevrenin, kimyasalların tehlikelerinden daha fazla korunmasını sağlamaktır. Bu bağlamda markette maddelerin serbest dolaşımını sağlamayı; biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla su, hava ve toprağın kimyasallarla kirletilmesini engellemeyi ve yüksek önem arz eden maddeler (substances of very high concern) üzerinde kontrolü arttırmayı amaçlamaktadır.

SARCHEM, global bir deri finisaj kimyasalları üretici ve tedarikçisi olarak Üçlü Sorumluluk Uygulamasını yerine getirmeyi hedeflemektedir. SARCHEM, deri finisaj ürünlerinin çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyen özellikte olması gerektiğini düşünmektedir.

SARCHEM, ürünlerinin tümünün, REACh Yönetmeliğinde belirtilen gereklilikler ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir.

SARCHEM ürünlerinin ana bileşenleri REACh yönetmeliği kapsamında kayıt gerektirmeyen polimerlerdir. SARCHEM, polimerlerin üretiminde kullanılan tüm maddelerle ilgili tedarikçileriyle sürekli irtibat halindedir. SARCHEM deri finisaj kimyasalları olarak ürettiği tüm ürünlerinde kullandığı maddeleri, Avrupa’dan ithal etmektedir. Bu maddelerin, REACh yönetmeliğine göre ön-kayıt ve kayıtlarının varlığını tedarikçileriyle kontrol etmektedir. Böylece SARCHEM, ürünlerinin üretimini ve pazarlamasını REACh yönetmeliği kapsamında yapmaya devam etmektedir.

SARCHEM, ürünlerinin güvenli olduğunu, uygun şekilde ve kullanım amacı doğrultusunda kullanıldığında insan sağlığında ve çevrede tehlikeye sebebiyet vermediğini garanti etmektedir. SARCHEM, bu mevzuları şimdiye kadar olan düzenlemeler doğrultusunda belirtmekte ve yeni veriler doğrultusunda risk yönetimi yapacağının güvencesini vermektedir.